Obrotowy

Wpisy zawierające słowo kluczowe obrotowy.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Kredyt obrotowy dla firm Blog finansowy

Krótkoterminowy kredyt bankowy, określany jest z reguły mianem kredyt obrotowy bądź kredyt w rachunku bieżącym. Mogą być zabezpieczone lub nie zabezpieczone. Przedmiotem zabezpieczenia są środki trwałe lub składniki aktywów obrotowych, takie jak zapasy i należności. Zależnie od umowy, stopa procentowa może być stała lub zmienna. W przypadku gdy jest zmienna, określa się zasady według których to oprocentowanie będzie się zmieniać. W standardowej umowie kredytowej ustala się: kwotę kredytu, stopę oprocentowania, terminy spłaty, i harmonogram obsługi kredytu oraz inne istotne warunki. Te inne warunki, między innymi prowizje, kaucje, opłaty administracyjne, opłaty za przyjęcie wniosku, prowadzą do zmniejszenia kwoty netto, pozyskiwanej przez pożyczkobiorcę. Kredyt obrotowy dla firm najczęściej pobierany jest przez firmy na różne cele. Przede wszystkim na powiększenie produktywności swojego przedsiębi (...)

Zobacz cały wpis na blogu »