Nie

Wpisy zawierające słowo kluczowe nie.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

J 19, 25-27 bierziczytaj

Nie zapominaj o Maryi. ...   Przyjmuj Maryję do siebie. Kochaj Jezusa aż po wierność krzyża. ...   Przybity do krzyża Jezus doznaje ogromnych cierpień. Na nich się nie koncentruje. Dostrzega ból swej Matki i cierpienia swych bliskich. Wielkie cierpienia nie są zdolne cię zamknąć na potrzeby innych. Nie zaślepiają cię. Mimo przeżywanego bólu dostrzegaj bliźnich jako potrzebujących. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 11, 25-30 bierziczytaj

Nie pozwól, by cokolwiek w tym świecie i twym życiu zagłuszyło ten głos zaproszenia,  płynący z ust i serca Jezusa. ...    Idź przez życie z Jezusem.  Przeżywaj je jako dar od Boga. ...    Raduj się z mesjańskiego pokoju.  Bóg przychodzi do swych wiernych.  Usuwa spośród nich rydwany.  Łamie ich łuki.  Rozpędza konie.  Przybywa na pokornym oślęciu.  Wesel się pokojem.  Osiągniesz go, zapraszając Boga do swego życia.  Wprowadzaj Stwórcę do relacji,  jakie łączą cię z najbliższymi.  Duch Święty jest duchem pokory.  Zamieszkując serca wiernych,  uzdalnia ich do życia pokorą.  Ta może być wyrażana w różny sposób.  Jest umiejętnością zauważania potrzeb bliskich  i zaspokajania i (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 7, 6. 12-14 bierziczytaj

Nie bój się trudu i potu w walce. Nie pływaj z prądem. Nie stój na tym samym miejscu w duchowym życiu. Z wysiłkiem staraj się rozwijać w cnotach. Nie wybieraj łatwiejszej drogi. Konfrontuj się z problemami i przeciwnościami. Stawaj się coraz mocniejszy. Zasługuj na niebieski wieniec chwały. Dochodź do celu, którym jest życie wieczne. ...   Mądrze i roztropnie dysponuj skarbem wiary i perłami miłości dla dobra bliźnich. ...   Prawdę trzeba głosić osobom do jej przyjęcia przygotowanym. Przez właściwe przygotowanie człowiek oczyszcza się z nieczystości i może owocnie przyjąć pouczenia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 17, 11b-19 bierziczytaj

Nie warto iść drogą kłamstwa. ...   Razem z Jezusem powierzaj Ojcu swych najbliższych. ...   Twe przeznaczenie to świętość. Grzechy nie są ci przeznaczone. To owoc twej słabości. Twych błędnych wyborów. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 14, 27-31a bierziczytaj

Nie jesteś wieczny na tej ziemi. Twe życie jest kruche i delikatne. Twa prawdziwa ojczyzna jest w niebie. Kochaj Boga. ...   Jezus jest Księciem Pokoju. Jemu oddawaj swój umysł, serca i wolę. Bądź pełny Jezusa. Promieniuj Bożym pokojem. ...   Głęboki pokój wewnętrzny towarzyszy szczerym chrześcijanom wobec przeciwności i prześladowań. Im głębsza jest wiara, tym bardziej żyje się pokojem. Umiejętność zachowania pokoju w trudnych chwilach jest probierzem i świadectwem głębi wiary. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 6, 30-35 bierziczytaj

Nie bądź głodny i spragniony. Duszę napełniaj tym, czego pragnie. Dawaj duszy niebieskie pożywienie i mistyczny napój. ...   Wierz. Tylko Jezus w pełni zaspokaja każdy głód życia. ...   Często łącz się z Jezusem w Komunii Świętej. Spełniaj Boże wezwanie. Właściwie przygotowuj się do Eucharystii. Co miesiąc spowiadaj się. Czuwaj nad czystością myśli, słów i uczynków. Comiesięczna Spowiedź daje siłę życia w łasce. Umożliwia częste jednoczenie się z Jezusem w Sakramencie Ołtarza. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Laktoza jeść czy nie jeść?? Dawacz Uśmiechu Kamila Horczak

          Jesteśmy aktualnie w czasach kiedy posiadanie jakieś nietolerancji pokarmowej lub nie jedzenie jakiejś grupy pokarmów jest modne czy mówimy o glutenie czy o laktozie.       Pytanie czy warto podążać za modą, czy może warto poznać fakty.       Na początek trochę z innej beczki:   czy słyszałeś o pamięci genetycznej/dziedziczenie pamięci ??   jeśli nie to już tłumac (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
J 11, 1-45 bierziczytaj

Nie bój się nikogo i niczego. Bóg jest mocniejszy od wszystkiego. Nie osłabiaj wiary w Boga. W Bogu żyjesz, poruszasz się i jesteś. Dzięki Bożej łasce już teraz widzisz Bożą moc i siłę. Po zakończeniu ziemskiego życia będziesz żył razem z Bogiem i bliskimi w doskonałej wspólnocie miłości. ...   Ufaj Bogu. Wierz Mu nawet wtedy, gdy wszystko podpowiada ci, że nie warto. ...   Częstokroć wierzysz, że gdyby Bóg chciał, to uczyniłby coś dla ciebie. Lecz trudno przychodzi ci wierzyć, że Bóg pragnie to uczynić. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Zn - Zinc - Cynk Dawacz Uśmiechu Kamila Horczak

  Zastanawiam się długo o czym mogę napisać w dobie epidemii i apeli o nie wychodzenie z domu z powodu wirusa który szaleje na całym świecie. Pomyślałam, że jest to doskonały moment, żeby przedstawić wam mikroelementy, które mają bardzo duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu, a nie są celebrytami tak jak witamina D3,Tłuszcze Omega, witamina C, czy wszystko inne co się widzi na łamach gazet kolorowych czy w reklamach telewizyjnych.   CYNK:   Cynk w organizmie człowieka występuje w ilości od 2 do 4 g. Ma także ważną (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 3, 1-6 bierziczytaj

Nie stój z boku. Podnoś się na środek. ...    Jezus wyzwala twe serce.  Odważnie wybieraj dobro swoje i innych ku Bożej chwale. ...    Aby poznać prawdę, musisz być gotowy stawiać pytania,  nawet gdy mogą one doprowadzić do odrzucenia twierdzeń, do których przywykłeś.  Tobie często się zdarza odczuwać lęk przed postawieniem pytania.  Boisz się, że odpowiedź może cię zmusić do zmiany zwyczajów,  bądź wywołać wyrzuty sumienia, gdy będziesz ich przestrzegał.  Wygodniej nie stawiać pytania i nie ponosić konsekwencji wynikłej z odpowiedzi.  Prawda i dobro nie zawsze są wygodne, a do ich poszukiwania jesteś wezwany. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 1, 18-24 bierziczytaj

Nie zawsze w życiu wiarą jest pięknie i przyjemnie. Trzeba trwać i być wiernym Bogu, powołaniu, zadaniu, obowiązkom. ...   Duch Święty podtrzymuje w tobie stały dialog z Bogiem. W ciszy serca słysz Słowo. Ufaj Mu. Mężnie idź drogą zamiarów, jakie dobry Bóg ma wobec ciebie. ...   Święty Józef jest wzorem przyjmowania Jezusa jako Syna Bożego i wzorem odwagi w wierze. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 18, 1-8 bierziczytaj

Nie ustawaj w modlitwie. Codziennie pukaj do Jego drzwi. Otworzy ci wtedy, kiedy się nie poddasz. Da ci to, o co prosisz w głębi serca. ...   Wołaj do Boga dniem i nocą. Dochodzi do Niego twe wołanie. Umacniaj ufność w Bożą sprawiedliwość. ...   Każdy człowiek ma duchową siłę przebicia pochodzącą z wewnętrznej wartości. Pomoc przychodzi, gdy się o nią prosi. Zbawienie przychodzi, kiedy jest przyzywane. Rzeczą niezmiernie istotną jest modlić się. Trwaj w nieustannej relacji z Bogiem. W pełnym miłości zjednoczeniu z Nim. Skupiaj serce i życie na Bogu. Tęsknij za domem Ojca w Niebie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 18, 1-8 bierziczytaj

Nie ustawaj w modlitwie. Codziennie pukaj do Jego drzwi. Otworzy ci wtedy, kiedy się nie poddasz. Da ci to, o co prosisz w głębi serca. ...   Wołaj do Boga dniem i nocą. Dochodzi do Niego twe wołanie. Umacniaj ufność w Bożą sprawiedliwość. ...   Każdy człowiek ma duchową siłę przebicia pochodzącą z wewnętrznej wartości. Pomoc przychodzi, gdy się o nią prosi. Zbawienie przychodzi, kiedy jest przyzywane. Rzeczą niezmiernie istotną jest modlić się. Trwaj w nieustannej relacji z Bogiem. W pełnym miłości zjednoczeniu z Nim. Skupiaj serce i życie na Bogu. Tęsknij za domem Ojca w Niebie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 9, 51-62 bierziczytaj

Nie jesteś w stanie ogarnąć Boga ani Jego myśli i zamiarów. Możesz jednak cierpliwie wsłuchiwać się w Jego Słowo, szukając światła i pokornie prosić Go o łaskę posłuszeństwa Jego natchnieniom. ...   Zawsze wpatruj się w Boże oblicze. Byś wiedział, ku czemu zmierzasz. By nie słabło w tobie pragnienie Bożej łaski dostępnej w sakramentach. ...   Podążaj za Nim. Prowadź życie proste i ubogie. Bez zabezpieczeń i gwarancji. Życie biedne do tego stopnia, że Syn Człowieczy nic nie posiada, nawet nie ma gdzie położyć głowy. To życie jest wędrówką z miejsca na miejsce i bez gwarancji, że zostanie się przyjętym w gościnę. Jezus niczego nie posiada i nic nie jest Jego własnością. Kto chce pójść za Nim jako uczeń, musi być bezpretensjonalny i zawsze do Jego dyspozycji, gdyż kto przykłada rękę do pługa, a wtecz się ogląda, n (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Myszy dzisiaj Myszki - dzień za dniem

Dzisiaj myszka data grzecznie zjadła leki. Nie zjadła słodyczy i pomidorów. Miska nie chciała bananka po wzieciu na ręce, ale chciała w samli.

Zobacz cały wpis na blogu »