Naśladuj

Wpisy zawierające słowo kluczowe naśladuj .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 12, 14-21 bierziczytaj

Naśladuj Jezusa.  Pomnażaj wiarę.  Ucz pokory.  Obdarzaj cierpliwością.  Zapalaj płomień Bożej miłości.  Zaszczepiaj nadzieję i zaufanie. ...    Od Jezusa i przy Jezusie ucz się być wolnym.  To największy dar Boga dla ciebie.  Za niego Jezus zapłacił cenę Krzyża. ...    W sporze stawiasz na swoim.  Zmuszasz do uznawania swych racji.  Przekonanie przeciwnika, skłonienie go do stanięcia po swej stronie,  wymaga dobro ogółu.  Uznanie lub nie uznanie twierdzeń niczego nie zmienia.  Rośnie napięcie.  Nie wypowiadaj coraz żarliwszych argumentów.  W ciszy usuwaj się.  Unikaj konfliktów.  Wycofanie się jest pełną pokory odwagą. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 13, 31-35 bierziczytaj

Naśladuj Jezusa w Jego postępowaniu wobec innych. Swą postawą wnoś Boże błogosławieństwo. Przychodź w Imię Pańskie. ...   Słowo prawdy pochodzi tylko od Boga. Wypowiedział je w dziele zbawienia Jezusa. Moc z tego płynie. Do końca wypełniaj Bożą wolę. ...   Odwrócone oblicze. Gniew Boga. Bez gniewu Bożego wobec nieprawości świata Jego miłość byłaby jak letnie przyzwolenie na wszystko. Biblia nie ukazuje Boga miłości bezwolnej. Ukazuje bezwarunkową Bożą wierność w obliczu niewierności ludu Bożego. Ewangelia ukazuje miłość Jezusa do Jeruzalem aż do bólu. Taką, która wywołuje łzy. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 6, 36-38 bierziczytaj

Naśladuj Jezusa. Podążaj za Nim. Nieustannie Mu dziękuj. ...   Żałuj za grzechy. Bądź miłosierny wobec innych. ...   Myśl o Bogu, który jest Sędzią sprawiedliwym, powinna cię powstrzymywać od wszelkich lekkomyślnych prób sądzenia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 10, 22-30 bierziczytaj

Naśladuj Bożą jedność. ...   Wolną wolą, rozumem i darami Ducha Świętego dokonuj wyborów i bądź za nie odpowiedzialny. ...   W wolności świadomie wybieraj. Odpowiadaj się za lub przeciw. Wsłuchuj się w słowa Jezusa. Całkowicie powierzaj się Bogu. W codziennym dziękczynieniu stawaj przed Bogiem. Uwielbiaj i dziękuj za wszelkie dobro otrzymywane w obfitości. Szczególnie dziękuj za wiarę, nadzieję i miłość. ...

Zobacz cały wpis na blogu »