Księgi rachunkowe

Wpisy zawierające słowo kluczowe księgi rachunkowe.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Biuro księgowe Znany Księgowy świadczy księgowość przez internet. Musisz spróbować. Darmowe ogłoszenia Blogi

Nasza firma Znany Księgowy oferuje usługi księgowe na terenie całej Polski. Biuro księgowe Znany Księgowy (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia pieniężne Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Rozliczenia pieniężne często są określane jako świadome oraz zgodne z prawem rozdysponowywanie środków pieniężnych między dwoma jednostkami gospodarczymi, instytucjami, jak również osobami fizycznymi. Może się to odbywać w dwóch formach, a mianowicie – gotówkowo, bądź bezgotówkowo. Rozliczenia gotówkowe odbywają się za pośrednictwem kasy przez kasjera. Dodatkowo kasjer ponosi pełną odpowiedzialność za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość przeprowadzenia operacji kasowych. Z kolei rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są za pośrednictwem banku. Do rozliczeń gotówkowych zaliczamy m.in.: - czeki gotówkowe, - wpłaty gotówkowe, - wypłata gotówkowa, - dowód wpłaty środków na rachunek bankowy. Miano rozliczeń bezgotówkowych posiada m.in.: - polecenie przelewu, - polecenie zapłaty, - bankowe inkaso fakt (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Nowoczesne rozwiązanie - księgowość on-line. Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Rozliczanie przychodów w firmie pod względem podatkowym wymaga prowadzenia w odpowiedni sposób dokumentacji księgowej. Może to obejmować dokonywanie wpisów w KpiR (podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów) albo w księgach handlowych. O tym jaką księgowość powinna prowadzić firma decydują jej przychody oraz jej forma prawna. Jeśli przychód roczny przedsiębiorstwa przekroczy 1,2 mln euro lub działalność jest prowadzona w formie spółki akcyjnej, z o.o., komandytowej czy komandytowo-akcyjnej, przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić pełną księgowość. W innym wypadku może dowolnie decydować. Aby ułatwić prowadzenie księgowości, przedsiębiorcy sięgają po nowoczesne rozwiązanie jakim jest księgowość on-line. Za pomocą dostępnych narzędzi on-line przedsiębiorca może prowadzić nie tylko księgowość uproszczoną, ale także pełną. Księgowość on-line pozwala na wystawianie faktur z każdego niemal miejsca, w którym mamy dostęp do sieci. Wystarczy je (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Księgi rachunkowe - otwarcie, prowadzenie, zamknięcie Usługi profesjonalnego biura rachunkowego bok.uslugi-ksiegowe@gazeta.pl

(...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Nowy limit na pełną księgowość. Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

W związku z często zmieniającymi się kursami walut euro, w 2015 roku wyliczony zostanie nowy limit umożliwiający prowadzenie uproszczonej księgowości. Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości są wszystkie podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną bez względu na wynik finansowy, dodatkowo obowiązkiem korzystania z Ksiąg rachunkowych objęte są wszystkie inne jednostki, u których w trakcie roku obrotowego przekroczony został limit, czyli 1 200 000 EURO, po przeliczeniu na walutę krajową (PLN). Przeliczenie limitu na polską walutę odbywa się według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Tak, więc dla roku 2015 średni kurs wynosi 4,1755 zł. Po przemnożeniu kwoty 1 200 000 EURO przez 4.1755 zł, otrzymujemy kwotę: 5 010 600 zł. W 2014 roku limit pełnej księgowości wynosił 5 059 560 zł był on większy o 48 960 zł. Przedsiębiorstwo powinno zwrócić uwagę na tę zmianę i dost (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kiedy należy przejść na pełna księgowość? Usługi profesjonalnego biura rachunkowego bok.uslugi-ksiegowe@gazeta.pl

(...)

Zobacz cały wpis na blogu »