Księgi handlowe

Wpisy zawierające słowo kluczowe księgi handlowe.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Nowoczesne rozwiązanie - księgowość on-line. Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Rozliczanie przychodów w firmie pod względem podatkowym wymaga prowadzenia w odpowiedni sposób dokumentacji księgowej. Może to obejmować dokonywanie wpisów w KpiR (podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów) albo w księgach handlowych. O tym jaką księgowość powinna prowadzić firma decydują jej przychody oraz jej forma prawna. Jeśli przychód roczny przedsiębiorstwa przekroczy 1,2 mln euro lub działalność jest prowadzona w formie spółki akcyjnej, z o.o., komandytowej czy komandytowo-akcyjnej, przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić pełną księgowość. W innym wypadku może dowolnie decydować. Aby ułatwić prowadzenie księgowości, przedsiębiorcy sięgają po nowoczesne rozwiązanie jakim jest księgowość on-line. Za pomocą dostępnych narzędzi on-line przedsiębiorca może prowadzić nie tylko księgowość uproszczoną, ale także pełną. Księgowość on-line pozwala na wystawianie faktur z każdego niemal miejsca, w którym mamy dostęp do sieci. Wystarczy je (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Jeżeli nie KPiR to może Księgi Rachunkowe? Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

W poprzednim wpisie opisywałam jakie konsekwencje wynikają z prowadzenie KPiR. Teraz przybliżę wam trochę temat Ksiąg Rachunkowych. Ogólnie mówiąc Księgi Rachunkowe to pełna księgowość. Obowiązkowo prowadzić je muszą spółki z o.o. oraz spółki akcyjne bez względu na osiągany przychód. Pozostałe formy działalności gospodarczej zobowiązane są prowadzić księgi handlowe w czasie, gdy ich przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczy kwotę 1 200 000 EURO. Ustawa o rachunkowości dokładnie mówi, iż w czasie prowadzenia ksiąg handlowych zewidencjonowane muszą być wszystkie operacje gospodarcze, należności i zobowiązania a także koniecznie musi być prowadzona ewidencja poszczególnych obszarów działalności gospodarczej. Każda jednostka prowadząca księgi handlowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego, czyli opracować bilans oraz stworzyć rachunek zysków i strat. To właśn (...)

Zobacz cały wpis na blogu »