Jesteś

Wpisy zawierające słowo kluczowe jesteś.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 21, 5-11 bierziczytaj

Jesteś żywym kamieniem Kościoła,  człowiekiem bożym pielgrzymującym po ziemi.  Dzięki wierze rzeczywiście złączony jesteś z tymi,  którzy już kontemplują oblicze Boże.  To jest to prawdziwe ostateczne miejsce,  prawdziwa świątynia, gdzie mieszka Bóg,  którą masz adorować i podziwiać.  Ona nie zostanie zburzona i nigdy nie przeminie. ...    Wiernie trwaj przy Bogu.  Żyj Ewangelią.  Nic nie zwiedzie twego serca. ...    Dbałość o zewnętrzny wystrój świątyni jest istotna.  Taka działalność musi być wyrazem wewnętrznego oddania Bogu.  O piękno liturgii, śpiewu, dekoracji mogą zadbać artyści  i wykonać to piękniej niż prosty lud.  Jeśli o zewnętrzny wystrój miejsc kultu dbasz z potrzeby serca  i czynisz to, by wyrazić twą miłość do Boga,  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
J 8, 1-11 bierziczytaj

Jesteś grzesznikiem. Potrzebujesz nawrócenia, przebaczenia i Bożego miłosierdzia. Czasami masz pokusę. Chcesz wziąć do ręki kamień i ocenić, osądzić, rzucić, ulżyć sobie, usprawiedliwić się przed sobą i innymi. Na nowo słysz i bierz do serca słowa Pana. Nie potępiaj bliźnich. ...   Potępiaj grzech. Ocalaj grzesznika przez miłosierne spojrzenie i szansę nawrócenia. ...   Twierdzisz, że jesteś bez grzechu. Kamienujesz pogardliwym spojrzeniem i upokarzającymi żartami. Uznawaj swą grzeszność. Skruszony idź w pokorze. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 1, 40-45 bierziczytaj

Jesteś wezwany do tego, by trędowatych przyjmować, kochać, uczyć i kierować. Nie bój się. W tym wszystkim jest z tobą Jezus. ...   Powierzaj się Bożej dobroci. ...   Postępuj w wierze. Spełniaj obowiązki wynikłe z bycia katolikiem. Coraz bardziej otwieraj się na Bożą łaskę. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 2, 13-15. 19-23 bierziczytaj

Jesteś w Świętej Rodzinie razem z Jezusem pod opieką Józefa. Otoczony matczyną troską Maryi. Żyj Bożą miłością. ...   Umacniaj miłość do Boga. Z Bożą pomocą konsekwentnie obdarowywuj miłością najbliższych. Uświęcaj rodzinę. ...   Pozwalaj prowadzić się Bogu jak Józef. Ufaj. Bóg cię dobrze poprowadzi. Nie bój się śmierci. Oddawaj swe życie w ręce Boga. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a bierziczytaj

Jesteś jeszcze w drodze do pełnego zjednoczenia z Bogiem w wieczności. ...   Umacniaj w smutku rozstania z najbliższymi nadzieją jedności życia w Bogu na wieki. Na zawsze zażywaj radości płynącej z Bożej bliskości. ...   Kiedy następuje śmierć, znika bliskość. W jej miejsce wchodzi tęsknota. Miłość patrzy w wieczność. Obecność przy grobach najbliższych nie zatrzymuje na cmentarzu. Miłość przekracza granice. Zagląda w wieczność. Aż do Nieba. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 6, 7-13 bierziczytaj

Jesteś powołany do bycia misjonarzem Jezusa. Uobecniaj w swym środowisku styl Jego współpracy, prostoty i otwartości. Niech inni doświadczają w tobie Jego uzdrawiającej obecności. ...   Jestem słaby i niegodny. Stoję przed Tobą. Posyłaj mnie. ...   Świadomość bycia posłanym daje siłę na całe życie, pozwalając na spokojne kroczenie naprzód i niepoddawanie się przeciwnościom. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 23, 13-22 bierziczytaj

Jesteś cenny i ważny dla Jezusa. Jego Męka i Śmierć tego dowodzą. Miłością do Boga i ludzi odpowiadaj na Bożą miłość. ...   Dzięki pokorze poznasz Boga i siebie w Bożym świetle. Uświęcisz się w prawdzie. ...   Twoja twarz po spotkaniu z Bogiem w Jego Słowie i Eucharystii ma ukazywać innym miłość i gotowość niesienia Chrystusa wszystkim, nawet za cenę życia. Wytrwałą modlitwą i ofiarą pomagaj ludziom odnaleźć drogę do Boga. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 19, 3-12 bierziczytaj

Jesteś gospodarzem na ziemi. ...    Przywracaj wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny.  Jej piękna w Bożym zamyśle.  Zawsze broń rodziny. ...    Pokreślaj nierozerwalność małżeństwa.  Natura miłości i dobro dzieci i społeczeństwa wymagają trwałości małżeństwa i rodziny.  Wola Stwórcy uświęca małżeństwo.  Żyj w czystości według swego powołania. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Tęsknota.. Moje wiersze

    Tęsknota..   Ty, jesteś ciągle blisko.. Widzę  Twoją twarz.. Dla Ciebie - uśmiech swój  ślę.. Do Ciebie błądzi myśl samotna.. Piosenką , tęskną- wzywam Cię !   Wróć !Bardzo tęsknię.. Troską otoczę Cię..! Szaleństwo uczuć, poniesie  znowu nas, Do krainy marzeń, gdzie stanął w miejscu czas.. Wróć! Czekam ciągle- bez Ciebie jest mi źle..!   mariatalar

Zobacz cały wpis na blogu »
Trudna droga,2001 Moje wiersze

      Trudna droga,2001   Jesteś daleko... Czasem  szukasz drogi... Twoja wrażliwość- stoi na przeszkodzie.. Wiatr Ci w oczy wieje, Zabiera nadzieję..!   Rzuca na kolana i każe się słaniać..! Chociaż wokół Ciebie tylko czarne chmury , Lecz wiara w zwycięstwo, zwali nawet mury.! Wznieś oczy ku Niebu i błagaj litości.. A wiara i nadzieja w Twym sercu zagości.!   Los lubi pomagać tym, co się nie poddają, Bo w swoim uporze- wiele dokonają.! Radość życia wróci w pełnej krasie, Zmieni smutną rzeczywistość - W marzenia w innej przestrzeni i czasie..   mariatalar   Biały puch,2016   Burza- rozszalała za oknami.. Płaty białego puchu-pędzone przez wiatr, Okryw (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Promyk słońca,2016 Moje wiersze

               Promyk słońca,2016   Jesteś w tunelu-wokół ciemno.. Nie widzisz już celu, Wtem promyk słońca nieśmiało się wdziera, Rozświetla wszystko wokół Ciebie, Rozbudza nadzieję..! Pamiętaj, nadzieja nigdy nie umiera! Walcz zawsze do końca .! Energii nabieraj,w promieniach porannego słońca..! Siła woli Ci pozwoli, Rzucić wszystkich na kolana..! Uśmiechnij się..! Nie badź zapłakana.. Serce musisz znieczulić, a smutki rozgonić..! Rozterki sercowe- między wiersze schowaj..! Uśmiech radosny niech pojawi się na Twojej twarzy .. A serce  osiągnie wszystko-o czym dusza marzy.! Postanowienie walki, da  Ci wielką siłę..! Wszystko co niemożliwe- zmieni w kształtną bryłę..! Uśmiechnij się więc ra (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
JAKI JESTEŚ? Przesłanie Mojżesza apostoła Prawdy

JAKI JESTEŚ? 85. Takie pytanie; jaki jestem? powinien zadawać każdego dnia sobie ludzki twór. Powinno mu to pomagać w odnalezieniu Prawdy i podążaniu tą drogą. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »