Gok

Wpisy zawierające słowo kluczowe gok.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

P.O. Dyrektora GOK Krzysztof Falkowski

W dniu 6 czerwca br. burmistrz wydał zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora GOK-u w Brwinowie. Pomijam tutaj osobę, której ta funkcja została powierzona, gdyż nie to jest meritum niniejszego artykułu. Czytając zarządzenie wszystko wydaje się w porządku, a jednak … Postanowiłem przyjrzeć się bliżej tej sprawie. I cóż znalazłem? 1.   Zarządzenie wydano na podstawie art. 30 ust 1 i ust 2 pkt . 5 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi, że do zadań burmistrza należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Należy przy tym pamiętać, że szczegółowy tryb powoływania i odwoływania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych uregulowany jest w przepisach szczegółowych dotyczących tych jednostek. I tak np. tryb powoływania dyrektorów placówek oświatowych reguluje ustawa o systemie oświacie, tryb powoływania kierow (...)

Zobacz cały wpis na blogu »