Dostrzegaj

Wpisy zawierające słowo kluczowe dostrzegaj .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 25, 31-46 bierziczytaj

Dostrzegaj Boga w potrzebujących. Żyj darem wrażliwości. Korzystaj z niego. ...   Jezus daje ci nowe oczy i serce. W drugim człowieku, szczególnie potrzebującym, dostrzegaj Jezusa. ...   Jezus Król jako Bóg ma władzę sam z siebie. Jako Człowiek otrzymał ją od Boga. Jego Majestat ma źródło nie w wyborze, lecz w Bożym namaszczeniu. Podobnie jak z królowaniem Jezusa jest i z moralnością. Prawo naturalne nie podlega dyskusji, demokratycznej weryfikacji, lecz góruje nad prawem stanowionym. Jest ono powszechne i obejmuje wszystkich, inaczej mógłbyś popaść w absurd. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 11, 29-32 bierziczytaj

Dostrzegaj w Jezusie Mesjasza. Dostrzegaj cuda, jakich dziś dokonuje Jezus wśród nas. Zauważaj cud Eucharystii, dzięki któremu wciąż Jezus jest obecny wśród nas w swym mistycznym Ciele pod postaciami chleba i wina. Doceniaj cud odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. Rozumiej cud Bożej miłości pozwalający ci nazywać Boga swoim Ojcem. Dostrzegaj i rozumiej cuda Bożej obecności i miłości. ...   Jezus jest twą mądrością. Jego słuchaj. On jest źródłem miłosierdzia. Ku Niemu się nawracaj. ...   Czytaj Biblię. Badaj Słowo Boże. Dostrzegaj jego spełnienie w Jezusie i twym życiu. Niech spełnienie się Bożych obietnic będzie dla ciebie znakiem prawdziwości twej wiary. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 9, 7-9 bierziczytaj

Dostrzegaj Boga, Jego działanie i cuda. Głoś je innym. Ufaj Bogu bezgranicznie. Zrywaj z każdym złem. Pomagaj innym wejść na drogę zbawienia. ...   Oczyszczaj intencje poszukiwania Jezusa w życiu. Spotykaj się z Nim. ...   Różne mogą być przyczyny chęci spotkania Jezusa. Możesz Go szukać dla Jego spektakularnych czynów czy zaciekawiony Jego nauką. Jeśli w twym sercu nie ma gotowości do przemiany wewnętrznej i z założenia ją wykluczasz, interesują cię zewnętrzne fakty towarzyszące Jezusowemu posługiwaniu, lepiej byś Pana nie spotkał. Spotkanie z Nim jest zobowiązujące, spotkawszy Go, będziesz zobowiązany za Nim podążyć. Jeśli tego nie uczynisz, ściągniesz na siebie większą odpowiedzialność. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 20, 19-31 bierziczytaj

Dostrzegaj Jezusa. W Jego ranach odnajduj pokój. Otwieraj się na Bożego Ducha. ...   We wspólnocie Kościoła doświadczasz spotkania z Jezusem. ...   Grzechy będą ci odpuszczone, jeśli spełnisz warunki otrzymania tego daru. Dał Bóg kapłanom moc odpuszczania grzechów. Z wdzięcznością i regularnie korzystaj z sakramentu pojednania. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 18, 9-14 bierziczytaj

Dosrzegaj swe słabości. Rób dobry i właściwy rachunek sumienia. Rzeczywiście pracuj nad sobą. Uniżaj się przed Bogiem. Dostrzegaj dobro w drugim człowieku i docieniaj go za to. Nie krytykuj innych za często. ...   Łaska szczerej skruchy serca uwalnia od pychy i pogardy. ...   Nie wywyższaj się. Odrzucaj zło. Podążaj za dobrem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 6, 14-29 bierziczytaj

Dostrzegaj różne znaki i napomnienia kierowane do ciebie przez Boga. ...   Odkrywaj. Doświadczaj. Wybieraj prawdę. Boga. ...   Obietnica wiąże cię jedynie wówczas, gdy prowadzi do dobra. Jeśli zaś prowadzi do zła, trzeba ją z natury rzeczy uznać za nieważną. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 12, 54-59 bierziczytaj

Dostrzegaj Boże działanie w życiu.  Rozróżniaj w życiu to, co pochodzi od Boga,  od tego, co pochodzi od złego.  Bądź na tyle wyczulony duchowo,  by nie ulegać podstępom złego.  Rozeznawaj i wypełniaj wolę Najwyższego. ...    Serce czujne nie gubi Bożej miłości objawionej w Jezusie.  Boża miłość pozwala pośród zmienności świata niezmiennie zmierzać ku Bogu. ...    O tym, co wśród ludzi jest słuszne, rozstrzyga się na podstawie odniesienia do Boga. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 18, 1-5. 10 bierziczytaj

Dostrzegaj i dbaj o dziecko w każdym człowieku. ...   W posłuszeństwie radom Anioła Stróża realizuj dziecięctwo Boże. ...   Właściwe spojrzenie na ludzi wymaga, żeby pamiętać o ich aniołach, które są wprawdzie dane dzieciom, ale później towarzyszom im także jako dorosłym, choćby jako dorośli na to nie zważali. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 1, 39-45 bierziczytaj

Dostrzegaj twarze bliźnich. Patrz w zmęczone twarze. Służ pomocą, zrozumieniem, dobrym życzeniem, modlitwą. ...   Wdzięczność otwiera oczy, obdarza bezmiarem łaski, spełnia marzenia. ...   Kierowany miłością spiesz z pomocą. Pokornie służ i bezinteresownie kochaj. Dawaj zbawienie. Stawaj się nadzieją. Jednocz z Bogiem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
j 21, 20-25 bierziczytaj

Dostrzegaj Boże dobro uczynione w życiu. Dziękuj za Bożą wierność i łaskę. Uświadamiaj sobie wspaniałą Bożą i ojcowską opatrzność i opiekę. ...   Czytaj Pismo Święte. Poznasz słowo do ciebie kierowane. Doświadczysz zawartej w nim mocy. ...   Przyjmuj życiową drogę. Zawsze bądź blisko Jezusa. Nadmiernie nie programuj życia. Zdrowo rywalizuj. Patrz tylko na Jezusa. Słuchaj, co mówi do ciebie. Naśladuj Go. Nie wszysto musisz wiedzieć. Niczym nie należy się martwić. Bóg rządzi światem i kieruje jego losami. ...

Zobacz cały wpis na blogu »