Darowizny

Wpisy zawierające słowo kluczowe darowizny.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

umowa darowizny Wszystko czego potrzebujesz ;-)

Umową nazywamy zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do ustanowienia, zniesienia lub zmiany stosunku prawnego .Do definicji umowy dołożono łacińskie słowo „ donatio”, które było podstawą do utworzenia pojęcia „ darowizna”. Pojęcie darowizny nie obejmuje każdego nieodpłatnego przysporzenia .Wynika to z innych czynności prawnych unormowanych w przepisach Kodeksu Cywilnego pod tytułem darmym, a także z określenia świadczenia darczyńcy jako dotykającego jego sfery majątkowej. I tak nie jest darowizną użyczenie, bezpłatne przechowanie, nieoprocentowana pożyczka, nieodpłatne zlecenie czy świadczenie jakiejś usługi, zrzeczenie się dziedziczenia, odrzucenie spadku, itd. W szerszym znaczeniu możemy darowiznę rozumieć jako zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku . W dziedzinie zobowiązań umowy możemy podzielić na jednostronne i dwustronne. Umowa darowizny jest zaliczana do pierwszego r (...)

Zobacz cały wpis na blogu »