Bierz

Wpisy zawierające słowo kluczowe bierz .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 11, 28-30 bierziczytaj

Bierz jarzmo Jezusa na siebie.  Ucz się od Niego.  Bądź cichy i pokorny sercem.  Odnajduj ukojenie dla duszy. ...    Ucz się od Jezusa pokory i łagodności.  Czyń życie nowe, radosne, odpowiedzialne, lżejsze i łatwiejsze. ...    Pośród utrudzonych i obciążonych dostrzegaj tych,  którzy usilnie starają się nieść brzemię Bożego Prawa i jarzmo zobowiązań wypływających z wyznawanej religii.  Jeśli pragniesz dochować przepisów Prawa własną mocą,  będziesz utrudzony i obciążony ponad miarę.  Dostrzegać będziesz pociągające,  ale niedostępne dla ciebie rzeczywistości.  Póki nie zwrócisz się ku Chrystusowi i Jego łasce,  dochowanie wierności Bogu będzie dla ciebie zadaniem trudnym.  Jeżeli jednak otworzysz się na Jezusową łaskę,  co się wyr (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
J 2, 1-11 bierziczytaj

Bierz do serca słowa Maryi. Odczytuj ciągle na nowo, co w twej rzeczywistości i w twym życiu mówi do ciebie Jezus i czego pragnie, co masz wykonać, by w twym życiu doświadczać cudów działania Jezusa. ...   Maryja jest zawsze blisko obecna przy Jezusie, Kościele i tobie. ...   Asceza została ci dana przez Boga jako dar, którym możesz służyć innym. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 8, 34 - 9, 1 bierziczytaj

Bierz krzyż. Krocz za Jezusem. Nie narzekaj na życiowe trudy. Przyjmuj je z cierpliwością i pokorą. W duchu pokuty za grzechy. Wiernie to czyń. Zachowasz życie na wieczność. ...   Idź za Jezusem. Nie gromadź dla siebie. Trać. Rozdawaj siebie dla Boga i Ewangelii. ...   Chrześcijanin jest wezwany do bycia świadkiem. Świadek musi być jawny. Dobrze jest nosić emblemat religijny na siebie. Oznaka wiary zobowiązuje. Nieś krzyż. Czynami przeczyć wymogom wiary jest gorsze niż wiary swej nie ujawniać. Człowiek świadomy przynależności do Chrystusa jest gotów przyznać się z radością do wyznawanej religii i z wielką gorliwością będzie pragnął kształtować swe życie według nauki Jezusa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 2, 1-11; J 19, 25-27; Łk 1, 26-38 bierziczytaj

Bierz Maryję do siebie.  Doświadczaj Jej macierzyńskiej troski, dobra i opieki. ...    Duchowo upodabniaj się do Maryi. ...    Współdziałaj z łaską Ducha Świętego. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »