Bądź

Wpisy zawierające słowo kluczowe bądź.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 25, 1-13 bierziczytaj

Bądź gotowy stanąć przed Bogiem i zdać rachunek ze swego życia. ...   Twe życie przez konkretne czyny miłości jest oczekiwaniem na Boga i ciągłą gotowością spotkania Go. ...   Istnieją wartości, których przekazać nie jesteś w stanie. Mądrość łatwo zdobędzie ten, kto dla niej podejmuje trud poszukiwania, wstaje o świcie, rozważa ją, poświęca jej bezsenne godziny. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 7, 31-35 bierziczytaj

Bądź wytrwały i wierny. Z czystą głową i spokojną duszą trwaj w dobru. Jezus cię nie opuszcza. Pomaga ci odważnie przejść przez trudności. Prawda i życie w Jego świetle bronią się. ...   Uwalniaj się od roszczeń i wygórowanych czy zbędnych oczekiwań. Czytaj rzeczywistość w prawdzie i mądrości. ...   Doświadczaj radości z przeżywanej radości z bliźnimi. Dobrze jest unikać przekory w żartach. Żarty bawią i zupełnie poważnie kształtują twą świadomość. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 23, 23-26 bierziczytaj

Bądź otwartym na prawdę człowiekiem ducha. ...   Od Jezusa ucz się duchowej równowagi, aby wszystko stawało się piękne i czyste. ...   W rachunku sumienia zwracaj uwagę, jakie skutki dla bliźnich przynosi twe postępowanie. Oceniaj twą motywację, która ma istotne znaczenie dla moralnej wartości twego działania. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 15, 21-28 bierziczytaj

Bądź wytrwały w modlitwie. Wołaj do Boga całym sercem. ...   Nie odtrącaj innych. Nie gardź nimi dlatego, że ci ciążą i przeszkadzają. Otwieraj swe serce. ...   Jeśli chcesz być świętym, pragnij, by inni również świętymi byli. Jeśli prawdziwie pragniesz być blisko Boga, chciej, by i inni nie byli daleko. Wzajemna dobra rywalizacja wspomaga cię w rozwoju. Dotyczy to zarówno życia cielesnego jak i duchowego. Gdy więc prawdziwie zbliżasz się do Boga, jesteś wolny od zazdroszczenia innym ich duchowych osiągnięć. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 18, 21 - 19, 1 bierziczytaj

Bądź miłosierny dla innych, bo jesteś kochany przez Boga. ...   Jezus przebaczył swym prześladowcom z krzyża. Uwalniaj w przebaczeniu swe serce wobec tych, którzy cię ranią. ...   Chcąc uzyskać przebaczenie, masz wzbudzić żal za swe grzechy, zapragnąć poprawy i zawierzyć innym grzesznikom. Skoro żałują i wyrażają chęć poprawy, na równi z tobą godni są zaufania i przebaczenia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 10, 7-15 bierziczytaj

Bądź świadomy posłania i zadania, które daje ci Bóg. ...    Hojne serce dzieli się z innymi tym, co otrzymuje od Boga. ...    Kiedy się cieszysz bezinteresowną posługą bliźniego,  niech się w tobie budzi poczucie zobowiązania wobec niego,  abyś z żarliwością serca potrafił wynagrodzić tego,  który zechciał cię bezinteresownie wspomóc. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Zaznaczam swoją obecność Myśli Starannie Wybrane

  A co to by było, gdyby nikt nie chciał zaznaczać swojej obecności na tym świecie? I ci ,których żywot jest coś wart, jak  i ci co jedynie chcą , żeby tak było. Pseudo gwiazdy Internetu, bohaterowie jednej piosenki lub jednej roli. Pseudo ludzie, czyli Celebryci. To chyba  jednak kurwa niemożliwe. Bo nawet pijak za płotem, akurat skurwiel się wydziera, musi zaznaczać swoją obecność na tym świecie. Człowiek chyba inaczej nie może, musi kurwa zaznaczać jakoś swoją obecność . Inaczej czuje się bezwartościowy.  Zwierzaki obsikują swoje terytorium a człowiek musi ekshibicjonistycznie się wypinać , bo inaczej  już kurwa nie potrafi. Ostentacyjnie, jak się da i gdzie się da. A było kiedyś inaczej. Przed  tym jebanym Internetem! (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 11, 25-30 bierziczytaj

Bądź blisko Jezusa. Umiejętnie słuchaj Jego serca. ...   Przychodź do Jezusa. Przynoś Mu twe utrudzenie i obciążenie. Jego łagodne i pokorne Serce jest twym wytchnieniem. ...   Prostaczek to człowiek pokorny. W pokorze słuchaj innych. Pokornie i z rozeznaniem wsłuchuj się w głos wielu. Umiejętnie uznawaj wiedzę uczonych i autorytet Kościoła. Otwieraj się na Boże objawienie spraw duchowych. Potrzeba posłuszeństwa rozumnego i roztropnego. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 5, 33-37 bierziczytaj

Bądź wierny słowu. Mów "tak", kiedy trzeba powiedzieć "tak". Mów "nie", kiedy trzeba powiedzieć "nie". ...   Ucz się prostoty, prawdy i przejrzystości w komunikowaniu z Bogiem i drugim człowiekiem. ...   Twoje słowa mają być zgodne z prawdą. Prawda to zgodność sądu z rzeczywistością. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 5, 17-19 bierziczytaj

Bądź z Jezusem w drodze. Bądź w stanie towarzyszyć innym. ...   Zapraszaj innych do tego, czym sam żyjesz. Idź za Jezusem. ...   Nawet nienawidzący Boga nie wydostaną się spod Jego władzy i nie uciekną przed Jego potęgą. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 26, 36-42 bierziczytaj

Bądź czuły i wrażliwy na to, co Jezus czyni dla ciebie. Przyjaźnij się z Nim. Miej z Nim gorącą i żywą relację. ...   Proś o łaski dla kapłanów. ...   Panuj nad paraliżującymi uczuciami. Dbaj o zdrowie. Broń się przed zbędnym i możliwym do przezwyciężenia bólem. Kiedy dotknie cię cierpienie nieuniknione, na wzór Jezusa złóż je w ofierze Bogu. Wypraszaj sobie i bliźnim potrzebne łaski. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 28, 16-20 bierziczytaj

Bądź apostołem. Czuj się powołany do głoszenia Ewangelii. ...   Jezus bardzo cię kocha. Pozostał blisko ciebie w Słowie i Eucharystii. Nie czuj się sam, nieważny, opuszczony. Prowadź innych ku Bożej obecności. ...   Ćwicz się w cierpliwości. Czas oczekiwania, pełen emocji okres kończący dni przygotowania, niech będzie czasem modlitwy, by dalsze życie i posługiwanie prowadzić dobrze i owocnie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 13, 1-15 bierziczytaj

Bądź podobny do Jezusa. Do pokornego sługi. Służ drugiemu człowiekowi. ...   Proś Jezusa o świętość życia dla kapłanów. Powierzaj Jezusowi kapłanów chorych, cierpiących, kuszonych i w kryzysie. Boża miłość do końca będzie ich siłą. ...   Przyjęcie daru jest formą obdarowania. Nie odrzucaj daru osoby miłującej. Nie mów, że nie zasługujesz na prezent. Jeśli kochający obdarowuje ciebie, przyjmuj dar z wdzięcznością. On tobie, a ty jemu wyrażaj miłość. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 5, 13-16 bierziczytaj

Bądź naprawdę solą ziemi i światłem świata. ...   Życiem wskazuj innym Boga i Jego miłość. ...   Ze swej majętności użyczaj ubogim. Wspomagaj datkiem żebrzących. Głodnym dawaj chleb. Nagich przyodziewaj. Bądź solą ziemi i społeczeństwa. Chroń przed zepsuciem. Kieruj do instytucji charytatywnych. Dawaj żywność. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 6, 30-34 bierziczytaj

Bądź roztropny. Rozpoznawaj i czyń wszystko w swoim czasie. Życiem przynoś wiele korzyści dla Królestwa Bożego. ...   Właściwa hierarchia wartości dzieli czas dla Boga, bliźnich i siebie. ...   Czuwaj nad pracą innych. Zawierzaj swych współpracownikom. Zlecone ci obowiązki wykonuj sumiennie. Włączaj się w działalność swych podwładnych. ...

Zobacz cały wpis na blogu »