W życiu

Wpisy zawierające słowo kluczowe W życiu.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 5, 27-32 bierziczytaj

W życiu Bóg daje bezpieczeństwo. Podążaj za Jezusem z czystym sercem. ...   Jezus wciąż na nowo daje ci nadzieję nawrócenia. Zaprasza cię do Bożego stołu. ...   Przez modlitwę wypraszaj łaskę nawrócenia. Praktykuj przykazanie miłości nieprzyjaciół. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 2, 23-28 bierziczytaj

W życiu masz jeszcze wiele do zrobienia.  Zbyt mocno trzymasz się przepisów i praw.  Za mało kochasz bliźniego.  Przepisy prowadzą do miłości. ...    Jezus pokazuje ci perspektywę czasu, zaangażowania i przeżywania duchowości. ...    Prawo zostało ustanowione, by człowiekowi służyć.  Aby mogło tę funkcję pełnić, musi być przestrzegane.  Naruszenie prawa rzeczywistego, które prowadzi do dobra,  będzie grzechem w znaczeniu religijnym.  Gdy spełnienie przepisu prawa może zaszkodzić człowiekowi lub dobru wspólnemu,  przepis zostaje zawieszony.  Dobrem nadrzędnym jest chwała Boga  oraz godność i życie człowieka.  Masz przestrzegać prawa roztropnie i szczerze.  Roztropnie, nie ślepo, szukając obiektywnego dobra jako celu prawa.  Szczerze, uczciwie, szukając dobra wsp (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 21, 5-19 bierziczytaj

W życiu buduj na mocnym fundamencie Boga,  Wytrwałość przy miłości i w miłości pozwala ocalić życie. ...    Duch Święty prowadzi drogą Jezusową.  Jest Duchem Prawdy w chwilach zwątpień i pokus świata.  Umacnia. Całym sobą lgnij do Jezusa. ...    Przestrzegaj przed zwodzeniem i oszustwami religijnymi. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 13, 44-46 bierziczytaj

W życiu wybieraj Boga. ...   Rozpalaj serce coraz gorętszą miłością do Jezusa. Rozpoznawaj w codzienności prawdziwe dobro i je wybieraj. ...   Odkrywaj swe powołanie. Podejmuj wysiłek. Idź wybraną drogą. Odkrywaj Boże plany. Odnajduj skarb. Nie myśl o tym, co było. Wpatruj się w zdobycz. Snuj plany na przyszłość. Marz o nowych sukcesach. Wpatruj się w Chrystusa. Licz na Jego pomoc. Nie błądź. ...

Zobacz cały wpis na blogu »