Rozumiej

Wpisy zawierające słowo kluczowe Rozumiej.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

J 20, 1-9 bierziczytaj

Rozumiej skutki zmartwychwstania Jezusa. Raduj się nawróceniem. ...   Prowadź od spojrzenia wewnętrznego przez racjonalne do spojrzenia serca, którym jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa. ...   Poznawaj i kształtuj wiarę. Czytaj Biblię i dokumenty Kościoła. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 16, 19-31 bierziczytaj

Rozumiej słowa Ewangelii. Przekładaj je na życie codzienne. Żyj według zawartej w nich nauki. Uwrażliwiaj serce na potrzeby innych. Stwarzaj im okazję do pełnienia czynów miłosierdzia. ...   Słowo, które Jezus do ciebie kieruje, uwalnia cię z wszelkiego rodzaju chciwości, materialnej, intelektualnej, duchowej i relacyjnej. ...   Nie bój się wesela, zabawy i przyjemności. Radością nie przysłaniaj trosk bliźnich. Raduj się. Dostrzegaj potrzeby innych. W weselu przychodź im z pomocą. Dobrze czyń. Służ potrzebującym. Dawaj im udział w radości. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 16, 15-18 bierziczytaj

Rozumiej Bożą naukę.  Udostępniaj Ewangelię na wszelkie możliwe sposoby.  Wracaj na drogę pokoju. ...    Jezus napełnia twe serce odwagą i zapałem  w niesieniu wszędzie i wszystkim Bożej Ewangelii. ...    Jeśli szczerze się nawrócisz,  zapowiedziane przez Jezusa znaki będą w twym życiu widoczne.  Wyrzucać demony w imię Zbawiciela to sprawować egzorcyzmy.  Usunąć demona z relacji z bliźnim  to okazywać drugiemu szacunek  i wsłuchiwać się w jego głos,  by czuł się ukochanym i bezpiecznym  w twoim towarzystwie.  Uzdrawiać to uwalniać od chorób ciała.  Uzdrowienia potrzebuje psychika i emocje.  Trzeba przyjść ze słowem krzepiącym.  To świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego,  rzeczywistego nawrócenia i przyjęcia Bożej (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 16, 19-31 bierziczytaj

Rozumiej Ewangelię. Żyj według jej zasad. Żadne złe duchy nie zwiodą cię. ...   Boża sprawiedliwość zawsze o tobie pamięta. Cierpliwie ją naśladuj. Miej wrażliwe serce na bogactwo Bożej łaski. ...   Rozwijaj w życiu świadomość eschatologiczną. Nie lekceważ pośmiertnego losu człowieka. Powracaj do fundamentalnego pytania o życie wieczne po życiu doczesnym. Zachowuj przenikliwość serca. Patrz na życie ziemskie przez pryzmat życia wicznego. Przeżywaj rzeczywistość życia codziennego w kategoriach eschatologicznych. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 4, 16-30 bierziczytaj

Rozumiej cel Bożego przyjścia na świat. Korzystaj z Bożych łask. Mądrze przyprowadzaj do Boga potrzebujących Bożego Miłosierdzia. ...   Ludzie lekceważą Jezusa. Jezus w swym człowieczeństwie namaszczonym Duchem Świętym przychodzi jako Zbawiciel całej ludzkości. Ufaj i wierz. Prawdziwie poznawaj Jezusa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 13, 24-30 bierziczytaj

Rozumiej Boże Słowo.  Nie buntuj się współistnieniem dobra i zła.  Nie pytaj, dlaczego Bóg zezwala na zło.  Ucz się Bożej miłości i cierpliwości. ...    Boże Słowo daje życie.  Broń się przed naiwnością wobec zła.  Cierpliwie troszcz się o wzrost Bożego Królestwa. ...    Zwyciężanie zła dobrem wymaga cierpliwej wytrwałości, czekania. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 7, 21-29 bierziczytaj

Rozumiej słowa Pisma Świętego. Z Bożą pomocą wprowadzaj je w życie codzienne. Kiedyś wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. ...   Całościowo patrz na życie. Słowami i czynami wyznawaj wiarę w Boga. Realizuj Boży pomysł na życie. ...   Nauczaj prawdy. Wprowadzaj ją w praktykę. ...

Zobacz cały wpis na blogu »