Rozpoznawaj

Wpisy zawierające słowo kluczowe Rozpoznawaj.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 24, 13-35 bierziczytaj

Rozpoznawaj Jezusa. Otwieraj serce na spotkanie z Nim. ...   Jezus przychodzi do ciebie. Pomaga ci w wewnętrznych walkach, wątpliwościach i rozczarowaniach. Rozpala serce miłością. ...   Kształtuj w sobie Jezusową roztropność. W kontaktach z bliźnimi zawsze uwzględniaj ich psychiczną, fizyczną i zdrowotną kondycję. Z cierpliwością i bez gniewu przygotowuj ich na przyjęcie wieści, które winieneś im przekazać. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 21, 29-33 bierziczytaj

Rozpoznawaj znaki czasu. ...   Boża miłość do ciebie nie przemija. Wspiera cię. W zmienności świata zawsze szukaj Boga. Bądź przygotowany na Boże przyjście. ...   Jedyną nadzieją Bóg. Tylko Bóg i Słowo trwają wiecznie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 10, 1-10 bierziczytaj

Rozpoznawaj głos Pasterza przez czytanie Bożego Słowa i codzienną modlitwę. W Chrystusie szukaj rozwiązania problemów. Do Niego zwracaj się w sprawach. ...   W Jezusie dostrzegaj jedyną bramę i jedynego pasterza. Prowadzi cię do pełni życia. ...   Owczarnia Jezusa daje schronienie przed złem. Jest miejscem leczenia owiec zranionych i pogubionych. Broni przed tymi, którzy kradną, zabijają i niszczą. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 21, 25-28. 34-36 bierziczytaj

Rozpoznawaj znaki i wezwanie Boga do ciebie skierowane. Odpowiadaj na Bożą miłość. Życiem odpowiadaj na Boże wezwanie. ...   Czekaj z nadzieją na Boga. Zamieszka w tobie z mocą i chwałą. ...   Budź się z życiowej drzemki. Dostrzegaj perspektywę wieczności. Czuwaj i módl się. Podnoś się z leniwej i egocentrycznej wegetacji. Zyskuj nowego ducha nadziei. Ukierunkowuj myśli i pragnienia na Chrystusa. Przychodź z pomocą. Wskazuj narodzenie Bożego Syna jako początek nowej ery. Kieruj wzrok na Syna Człowieczego. Nabieraj ducha. Podnoś głowę. Zbliża się odkupienie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 17, 7-10 bierziczytaj

Rozpoznawaj Bożą wolę. Wypełniaj ją z miłości do Boga. ...   Mocą Ducha Świętego kształtuj, oświecaj i umacniaj sumienie. Zawsze wskazuj właściwą drogę. Prowadź do Boga. ...   Służ Bogu i bliźnim. Nie licz na zapłatę i wdzęczność. Postępowanie ma wypływać z potrzeby serca. Bez względu na zmęczenie i niewygodę. Za cenę rezygnacji z przyjemności. ...

Zobacz cały wpis na blogu »