Radością

Wpisy zawierające słowo kluczowe Radością.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

J 12, 24-26 bierziczytaj

Radością i szczęściem jest przechodzić drogę z Jezusem. Mieć z Nim udział w krzyżu, śmierci i zmartwychwstaniu. Kto tego nie doświadczył, nie poznał jeszcze życia. Nie przeżył radości. ...   Życie Jezusa jest darem od początku do końca. Przynosi nieskończony plan zbawienia dla ciebie. Pragnij wraz z Jezusem dawać siebie innym. ...   Przyjęcie daru czy wyrazu wdzięczności zdaje się być również obdarowaniem tego, kto wyraża ci wdzięczność. "Cieszę się, że mogłem ci pomóc" niech staje się odpowiedzią na podziękowanie. Jeśli Bóg pragnie uczcić tego, kto Mu służy, niech chwałę od Boga przyjmuje w pokorze. Jeśli przyjmujesz "Boże uczczenie Bożego sługi", nie bój się przyjmować dziękczynienia i szczerej pochwały od bliźniego. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 21, 12-19 bierziczytaj

Radością dawanie świadectwa Bogu. Miłością zwyciężaj świat. ...   Pan prowadzi cię drogą, którą sam przeszedł. Mężne serce nie ucieka z niej, gdy przychodzą przeciwności i odrzucenie ze strony innych. ...   Świadek Jezusa jest skazany na niełaskę ludzi, szykany, utratę dobrego imienia. To trudne i niesie ze sobą cierpienie. To sposobność do dawania świadectwa o tym, kim jest Jezus i co On dla niego uczynił. Życie z Bogiem nie gwarantuje spokoju i braku kłopotów. W walce z otaczającym go złem nie jest sam. Wsparty mocą Jezusa liczy na pokonywanie tego, co po ludzku wydaje się niemożliwe. Źródłem życia wiecznego jest Jezus. Na doczesność, cierpienia, śmierć patrzy w perspektywie wieczności. Komunia z Nim gwarancją tego życia. Niektórzy umrą męczennikami za Chrystusa. Będą duchowo w pełni zachowani. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »