Prowadź

Wpisy zawierające słowo kluczowe Prowadź.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

J 16, 23b-28 bierziczytaj

Prowadź z Bogiem Ojcem dialog, byś czuł Jego obecność. ...   Stawaj codziennie przed Ojcem. Czyń to razem z Jezusem, aby miłość Ojca napełniała twe serce prawdziwą radością. ...   Modlitwa dzieci zostaje zawsze przez Ojca wysłuchana. Wprowadza do historii Bożą wszechmoc. Strąca możnych z tronów. Wywyższa pokornych. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 9, 2-13 bierziczytaj

Prowadź Bożą drogą. Bądź mistrzem i przewodnikiem. ...    Dobrze być przy Bogu.  Wszystko dobrze się układa.  Każdego dnia słuchaj Boga.  Podążaj za Nim Bożą drogą. ...    Koniec blaskiem życia.  Chwałą Ojca w niebie. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 11, 28-30 bierziczytaj

Prowadź Bożą drogą cichości i pokory. Obdarzaj radością i pokojem. ...   Prowadź do Jezusa. Zdążaj do Maryi. Nawiedzaj i umacniaj rodziny i parafie. ...   Boże Przykazania dają więcej wolności i zawsze ułatwiają życie. Naśladuj dobroć Chrystusa. Dobrocią zdziałasz więcej niż gniewem, podniesionym głosem, rozkazem. Łagodność objawiaj wtedy, gdy relacje międzyludzkie bardzo trudne. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 18, 1-5. 10. 12-14 bierziczytaj

Prowadź przez życie. Nie zagub siebie i innych. ...    Życie kapłana jest mniej warte niż życie ojca rodziny. ...    Osiągaj Królestwo Niebieskie.  Stawaj się jak małe dziecko.  Żyj w prostocie i wolności dziecka.  Odrzucaj pychę i zarozumiałość.  Przyjmuj czystość i męczeństwo.  Stawaj się ołtarzem ofiarnym.  Ratuj życie.  Oddawaj życie Niepokalanej.  Zdobywaj dla Niej świat. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »