Poznawaj

Wpisy zawierające słowo kluczowe Poznawaj.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mk 3, 31-35 bierziczytaj

Poznawaj Jezusa. Żyj, myśl i czuj jak On. ...   Ucz się od Jezusa. Buduj relacje na głębokich wartościach ludzkich i duchowych. ...   Dla chrześcijanina więź z Bogiem musi być wartością nadrzędną, ważniejszą niż naturalna więź rodzinna. Kto miłuje ojca lub matkę, syna lub córkę bardziej niż Boga, ten Boga nie jest godzien. Wiążąc się z Bogiem, nie odtrącamy naszych bliskich, lecz raczej powierzamy ich Stwórcy, który miłuje ich bardziej niż my sami ich kochamy. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 6, 52-59 bierziczytaj

Poznawaj Jezusa. Kochaj Go. Naśladuj. Karm się Nim. Otrzymasz życie w obfitości. ...   Bóg dał ci życie. Powołał cię do Kościoła. W Kościele karmi cię Eucharystią. Podtrzymuje cię w wędrówce do Bożego domu. ...   Ofiarować, aby być. ...

Zobacz cały wpis na blogu »