Oddawaj

Wpisy zawierające słowo kluczowe Oddawaj.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 21, 1-4 bierziczytaj

Oddawaj Bogu cześć. Ufaj Mu w pełni. Oddawaj Mu życie takim, jakim jest. On prowadzi. Jest dobry. Jemu chwała na wieki. ...   Jezus w Eucharystii daje ci całego siebie bezgranicznie i do końca. Bądź hojny w dawaniu. ...   Oddała wszystko, co posiadała. Roztropnie oddawać na ofiarę wszystko, co się posiada. Ofiarnością ubogiej wdowy nie usprawiedliwiać skąpstwa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 1, 29-39 bierziczytaj

Oddawaj Jezusowi wszystkie choroby, troski i ciężary. Wierz. Jezus czyni wielkie dzieła. ...   Ofiarowuj Jezusowi najlepsze chwile dnia. Celebruj modlitwę. ...   Każdy jest wezwany do świadczenia o wierze wszystki, których spotka. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 2, 36-40 bierziczytaj

Oddawaj Bogu w prostocie serca łzy samotności, cierpliwość w słuchaniu bliźnich, uczciwość i wierność w dronbych sprawach. Twe doświadczenie spotkania Mesjasza dla innych pociechą i światłem w życiu. Codziennie wzrastaj dzięki rozważanemu Słowu Bożemu i sakramentom świętym. ...   Poznawaj Boga każdego dnia odrobinę więcej. Głoś Bożą obecność pośród innych ludzi prostotą życia zawierzonego Bogu. ...   Wyrwaj w cierpliwości. Spotkasz Mesjasza. Ujrzysz zbawienie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 1, 39-56 bierziczytaj

Oddawaj siebie w dłonie Boga. Dostrzegaj wielkie rzeczy, które On uczynił. ...   Jednocz się z Maryją. Z ciałem i duszą Bóg wyniósł Ją do swej Boskiej chwały. Razem z Wniebowziętą wyśpiewuj chwałę Bogu za wielkie rzeczy, które czyni dla człowieka. ...   Służba zaznaczona radością staje się możliwa do udźwignięcia. Troszcz się o życie. Wspieraj. Pomagaj. ...

Zobacz cały wpis na blogu »