Nieustannie

Wpisy zawierające słowo kluczowe Nieustannie.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

J 14, 15-21 bierziczytaj

Nieustannie posyłaj mi Ducha Świętego. Doprowadzaj mnie do prawdy. Kształtuj me dni. Dawaj mi radosne serce. Uszczęśliwiaj wszystkich spotykanych na mej drodze życia. Oczyszczaj mnie. Wypełniaj miłością. Czyń płodnym w dziełach miłości. ...   Duch Święty prowadzi cię do Ojca. W Duchu Świętym Jezus objawia ci siebie, swą miłość i wolę Ojca. ...   Kompleks to okrutna broń w rękach złego ducha. Człowiek zniewolony kompleksami będzie się peszył i wycofywał, gdy tylko zwrócą mu uwagę. Człowiek zakompleksiony nie stanie w swej obronie. Walcz z kompleksami. Wyzwolenie z kompleksów to zadanie, które stawia przed tobą Chrystus. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 4, 12-17. 23-25 bierziczytaj

Nieustannie nawracaj się. Wierz w Ewangelię. Rozświetla umysł. Pomaga podejmować dobre decyzje. Daje siły do różnych zadań i obowiązków. Pozwala na właściwe relacje z drugim. Pomnaża miłość do bliźniego. ...   Odważnie świadcz o Bożym Królestwie. O Bożej bliskości w każdym miejscu i czasie. ...   Dopóki codzienności nie poddasz prawom religijnym, będziesz półpoganinem. Potrzeba ci Chrystusowego światła Ewangelii. Przenika serce. W nim się zakorzenia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 8, 19-21 bierziczytaj

Nieustannie przechodź w wymiar wiary. Dostrzegaj i wyrażaj życiem wartości duchowe i boskie. Pozwalaj Bogu być Bogiem. Przyjmuj z otwarciem i ochotą Jego plan w stosunku do ciebie. ...   Należ do Bożej rodziny. Każdego dnia słuchaj Bożego Słowa. Zachowuj je w sercu i wypełniaj w życiu. ...   Prawdziwe pokrewieństwo z Jezusem zależy od posłuszeństwa Słowu Bożemu. Pokrewieństwo z Jezusem jest budowane na fundamencie posłuszeństwa Bożej woli. Z bojaźnią stój przed Bożym Słowem. Przyjmuj je w pokorze. Bądź mu posłuszny. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 13, 22-30 bierziczytaj

Nieustannie czyń dobro. Bądź czujny i uważny. Trwaj na modlitwie. W chwili najmniej spodziewanej nadejdzie twa godzina. ...   Prowadź drogą wiodącą do życia. ...   Wejście do Królestwa Bożego nie jest łatwe. Podejmuj wysiłek każdego dnia.Dobrze się napracuj. Tylko w ziemskim życiu możliwość zdobywania nieba. Codziennie dostosowuj życie do wymagań Ewangelii. Praktyki religijne przybliżają do Boga. Jedynie nadzieja w Boże Miłosierdzie zapewnia o przynależności do Boga i zbawieniu. ...

Zobacz cały wpis na blogu »