Miej

Wpisy zawierające słowo kluczowe Miej.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 1, 1-16. 18-23 bierziczytaj

Miej otwarte serce dla drugiego człowieka. ...    Przyjmuj Jezusa. Nieś Go innym.  Twe życie powodem radości dla wielu. ...    Ogarniaj przodków miłością.  W modlitwie przodków powierzaj Bogu.  Miłością ogarniaj przyszłe pokolenia.  Szczerze módl się za potomków aż do końca świata.  Wszyscy to realni ludzie, którzy byli i będą.  Modlitwa pomaga.  Miłość przekracza granice doczesności i historii świata. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 4, 16-30 bierziczytaj

Miej w sercu wrażliwość Jezusa. ...   Każdy nowy dzień to kolejna szansa na spotkanie z Jezusem i przyjmowanie od Niego daru nowości życia w łasce. ...   Zwiesz siebie chrześcijaninem. Dlatego pamiętaj. Bóg twych przeciwników miłuje nie mniej niż ciebie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 14, 22-36 bierziczytaj

Miej z Jezusem osobistą relację i więź. Wchodź z Nim w życiowy dialog. W relacjach dojrzewaj. Coraz mocniej i głośniej wydobywaj z doświadczeń prawdę o Synu Bożym. ...   Jezus ratuje cię, kiedy lęk zwycięża w tobie nad zawierzeniem Bogu. ...   Nie jesteś w stanie zaspokoić potrzeb bliźnich. Sam z siebie niewiele dajesz. To, co otrzymujesz od Pana, przekazuj bliźnim. Pomagaj im. Szczególnym darem, który otrzymujesz od Boga, jest milcząca obecność i zrozumienie. Bądź przy potrzebujących. Nic nie mów. Daj im odczuć zrozumienie i współprzeżywanie ich bólu. Daj to, co od Boga otrzymałeś. Nieś pomoc potrzebującym. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 10, 26-33 bierziczytaj

Miej oczy zwrócone ku niebu. ...    Jezus się o ciebie troszczy.  Jesteś dla Niego ważny.  Obchodzi Go twój los.  Twe życie.  Każdy jego szczegół.  Nawet liczba włosów na twej głowie. ...    Kiedy przychodzi nieszczęście,  nie pytaj, dlaczego to na ciebie przyszło,  za jakie grzechy.  Dostrzegaj doświadczenia,  przez które Bóg udoskonala sprawiedliwego.  W strapionej modlitwie uwielbiaj Boga. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 5, 43-48 bierziczytaj

Miej pokój serca. ...   Żyj łaską bycia dzieckiem Boga. Odkrywaj w sobie podobieństwo do Boga. Podobieństwo w miłości. ...   Wypraszać łaski im potrzebne, pragnąć ich nawrócenia i zbawienia, to prawdziwy wyraz miłości wobec wrogów. Potrzeba pragnienia dobra dla nich. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 14, 1-12 bierziczytaj

Miej w sobie tęsknotę za Jezusem. Za bliską więzią z Nim. Za tym, aby być z Nim razem w Jego domu. ...   Jezus jest miłością i prawdziwą drogą do życia. Prowadzi cię ku Ojcu. ...   Poszczególne zadania powierzaj ludziom kompetentnym. Nie przyjmuj wszystkiego na siebie. Nie zrzucaj ich na barki jednej osoby. Nie zapominaj o szlachetnej zasadzie pomocniczości. Pozwala roztropnie rozwiązywać problemy każdej wspólnoty. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 8, 11-13 bierziczytaj

Miej relację z Bogiem. Bądź Jego sługą. ...   Jezus czyni twe serce wolnym od opinii i roszczeń innych. ...   Bóg daje znaki. Dostrzegaj je. Intelektualnie przyjmuj. Wolnym i odpowiedzialnym aktem woli podejmuj decyzje. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 11, 25-27 bierziczytaj

Miej w sobie pokorę. Przed Bogiem i bogactwem Jego mądrości jesteś niczym. Trudź się dla poznania Bożej mądrości. Poszukuj jej. ...   Bądź jednym z tych najmniejszych i pokornych. W pełni ufaj Bogu i Jego drogom poznawania. ...   Prostaczkowie mają dostęp do Boga. Mają proste i dziecinne serca. Pokorne i szczere. Są otwarci na obecność Boga. Takim ludziom Bóg pragnie się objawiać. On znalazł miejsce w ich życiu. Mógł się im objawić. Oni są gotowi dać się zaskakiwać. Są otwarci na cud. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 17, 1-2. 9. 14-26 bierziczytaj

Miej ręce na ziemi, przy pracy, ale serce w Niebie, przy Bogu. ...   Swoim życiem składaj razem z Jezusem ofiarę miłą Bogu. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 10, 46b-52 bierziczytaj

Miej odwagę. Zatrzymuj się. Słysz z miłości skierowane do ciebie słowa Jezusa. ...   Bóg lituje się nad tobą. Nigdy nie przestawaj zwracać się do Niego w każdej życiowej potrzebie. Tylko On sprawia, że widzisz i dostrzegasz swą niewystarczalność. Udziela ci odwagi, abyś powstawał z grzechów i słabości. ...   Uzdrawiaj z duchowej ślepoty. Podążaj drogą Bożej miłości i miłosierdzia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 13, 1-9 bierziczytaj

Miej świadomość śmierci. Kiedyś nadejdzie. Bądź bardziej otwarty na Bożą miłość. Bóg czeka na ciebie. Daje ci dziś. Trwaj przy Nim. Pamiętaj o prawdzie. ...   Umacniaj się Duchem Świętym. Bądź szczery w miłości. Wzrastaj ku Chrystusowi. Żyj na miarę otrzymanego od Boga powołania. ...   Dostrzegaj Boże działanie. Przyjmuj Bożą łaskę i Jego wolę w każdym momencie życia. Wstawiaj się. Wypraszaj łaskę. Niech starczy czasu i sił na nawrócenie. Gotuj się do wieczności. ...

Zobacz cały wpis na blogu »