Módl

Wpisy zawierające słowo kluczowe Módl.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 6, 7-15 bierziczytaj

Módl się. Szukaj Bożej woli. ...    Przebaczaj bliźnim, aby tobie przebaczał Bóg. ...    W Modlitwie Pańskiej jest wszystko, czego potrzebujesz,  żeby się zwrócić całym swym życiem do Boga.  Powtarzasz ją wielokrotnie w każdej Mszy Świętej,  Różańcu, pacierzu.  Słowa tej modlitwy są bardzo proste.  Choć wyrywają cię ku Niebu,  jednocześnie nie pozwalają,  by twe stopy oderwały się od ziemi,  po której chodzisz.  Chrystus, Bóg-Człowiek, objawia ci Ojca tu i teraz,  zaprasza cię do szkoły życia,  która jest ta właśnie modlitwa. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 18, 35-43 bierziczytaj

Módl się całym sobą. Żyj wiarą i modlitwą do końca, pokornie i szczerze. ...   Jezus, Syn Boży, przymnaża ci wiary i lituje się nad tobą. ...   Nie wolno ci poddawać się psychozie tłumu, choć niekiedy potrzeba wielkiej odwagi, by nie ulec tym, którzy agresywnie nastają, abyś coś uczynił, bądź czegoś zaniechał. Jeżeli w szczerości sumienia rozpoznajesz, że winieneś postąpić w ten, a nie inny sposób i w roztropności widzisz, że słuszne jest takie rozwiązanie, niech nie powstrzymuje się opinia innych. Nie chodzi o to, byś nią wzgardził, ale raczej o to, byś przyjął właściwą ocenę. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 10, 1-12 bierziczytaj

Módl się za powołanych. Jako ochrzczony czuj się powołany. ...   Dziękuj Jezusowi za zaufanie i posłanie z Dobrą Nowiną do bliźnich. ...   Potrzeba uformowania w sobie zdolności do działania wspólnotowego. Pan wysyła uczniów parami, by razem ponosili trudy pracy. Razem otrzymywali zapłatę, na którą zasługuje robotnik. Razem znosili gorycz porażki, gdy słuchacze nie przyjmą ich przepowiadania. Być wsparciem dla współpracownika w jego trudzie. We wspólnym przeżywaniu radości płynącej z sukcesu. W przeżywaniu goryczy porażki. Jakże potrzebna jest druga, bliska osoba. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 13, 1-23 bierziczytaj

Módl się za bliźnich, aby ich życie było zgodne z nauką płynącą z Ewangelii. ...    Żyj Bożym Słowem.  Słuchaj.  Medytuj.  Módl się.  Kontempluj. ...    Bóg pragnie aktywnych wiernych.  Takich, którzy pobudzeni Jego słowem,  badają, pytają, szukają odpowiedzi  i życie przemieniają według odkrytej prawdy. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
J 17, 1-11a bierziczytaj

Módl się, aby w twym życiu było jak w życiu Jezusa. ...   Uczestnicz w modlitwie Jezusa. Otwiera przed tobą swe Serce. Razem z Jezusem opowiadaj Ojcu o tym, co dzieje się w twym sercu. ...   Naśladuj Mistrza. Módl się za osoby ci drogie. Obejmuj modlitwą cały Kościół. Wspomagaj modlitwą żyjących przed tobą wieki i tysiące. Pełna miłości modlitwa zwycięża czas. Dociera do minionych i przyszłych pokoleń. Nie ograniczaj się do modlitwy tylko za współczesnych. ...

Zobacz cały wpis na blogu »