Jeśli

Wpisy zawierające słowo kluczowe Jeśli.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 7, 6. 12-14 bierziczytaj

Jeśli ktoś uporczywie odrzuca twe działania i słowa,  jeśli widzisz, że nie ma sensu czynić cokolwiek dla danej osoby,  to nie warto wymuszać, ale oddać ją Bogu  i kochać modląc się w jej intencji. ...    Pokładaj ufność w Panu.  Wypełniaj Bożą wolę.  Bądź Bożym uczniem.  Pan prowadzi cię Bożą drogą. ...    Rada Jezusa wydaje się taka oczywista.  Nie rzucać pereł, a więc tego, co jest skarbem,  ma wartość, przed tych, którzy nie potrafią docenić,  uszanować wartości daru.  Świnie i psy to zwierzęta, nie myślą,  działają w oparciu o instynkty.  To, co święte, najbardziej wartościowe  nie może być trwonione tam, gdzie nie jest uszanowane,  gdzie nie prowadzi do przemiany i nawrócenia. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
J 14, 6-14 bierziczytaj

Jeśli chcesz ugasić pragnienie,  napełnić swe serce czymś, za czym tak naprawdę tęsknisz,  to podejdź bliżej Jezusa  i poproś Go, by dotknął cię swą miłością.  Wpatruj się w twarz Jezusa.  Obserwuj Jego dzieła.  Słuchaj Jego słów.  Proś Go, aby Duch Święty napełnił cię  Bożą miłością, pokojem i zadowoleniem.  On tak uczyni, bo tak powiedział. ...    Jezus ukryje cię w swym sercu.  Bądź jak najbliżej Niego.  On jest twą drogą, prawdą i życiem. ...    Pytania, które stawia ci każdego dnia Ewangelia,  wydają się proste.  Jednocześnie dotykają samego serca.  Zmuszają do zajęcia stanowiska.  To pytania,  których nie można zbyć zdawkową odpowiedzią,  bo są jak wzburzone jezioro.  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 11, 37-41 bierziczytaj

Jeśli Jezusa zaprosisz do twego życia, On wskaże ci, krok po kroku, na co masz zwrócić uwagę, co poprawić. Uczyni to z miłością. Tak jak przyjemnie jest spożywać posiłek z naczynia czystego wewnątrz i na zewnątrz, podobnie jest z byciem wobec innych czystym zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. ...   Pielęgnuj twe wnętrze, ponieważ Jezus sam tam przebywa mocą łaski. ...   Łamać dyplomatyczne ceremoniały to ryzykowne zachowanie, ale niekiedy konieczne, by zwrócić uwagę na większe wartości. Taką strategię działania przyjmuj jednakże nieczęsto, z największą ostrożnością i wielką rozwagą. Dobrze wypracować w sobie ową faryzeuszowską zdolność nie zrażania się nietypowym zachowaniem rozmówcy, by być gotowym go zapraszać, przypatrywać się, dogłębnie rozważać i weryfikować jego twierdzenia. ... (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 12, 38-44 bierziczytaj

Jeśli darowizna jest kosztowna, to znaczy że idzie się dobrą drogą. Dawaj więcej. Hojność dokonuje się z myślą o bliźnich. Daje się z miłości. ...   Jezus dopomaga ci łaską, aby twe dary dla Niego i całe twe życie były szczere. ...   Ofiarnością musi kierować rozsądek. Ofiary składaj szczerze i serdecznie. Uznawaj pełną zależność od Boga. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 6, 53-56 bierziczytaj

Jeśli się kocha, to nie robi się przerwy. Nie odgrywa się roli. Jest się obecnym. Ciągle w relacji. Miłość szuka siebie i innych. ...   Jezus jest blisko ciebie. W tabernakulum. W monstrancji. W Komunii Świętej. Silną wiarą Jezus działa w tobie. ...   Chorym z okolicy ułatwiaj kontakt z Chrystusem. Troszcz się, by chorzy przyjmowali kapłana w domu. Powiadamiaj o chorych parafię. Ułatwiaj chorym przygotowanie mieszkania na przyjęcie duchownego niosącego Komunię Świętą. Odwiedziaj chorych. Rozmawiaj z nimi. Przez odwiedziny i słowa przyjdzie do cierpiących Chrystus. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Profile na Instagramie, które musisz znać, jeśli interesujesz się ideą Bullet Journal! Kreatywnie przez życie

Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla was zestawienie pięciu profili na Instagramie dzięki którym znajdzie inspirację do tworzenia w swoich Bullet Journalach! 1 @bullet.journals 2 @bullet_daily 3 @bulletwithe 4 @bullet_journallingg 5 @bulletjournal.ideas

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 11, 37-41 bierziczytaj

Jeśli utracisz wieczność, utracisz wszystko. ...   Przejawiaj gotowość nawracania się. Współpracuj z Bożą łaską. ...   W każdej sytuacji życia bądź Bożym świadkiem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »