Idź

Wpisy zawierające słowo kluczowe Idź.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 16, 13-19 bierziczytaj

Idź przez życie tak, abyś był godnym dzieckiem Kościoła. ...    Jezus powołuje kruchych ludzi do naśladowania siebie.  Ufaj Bożemu wezwaniu. ...    Odpowiedzialność za Kościół została złożona na barki ludzi grzesznych.  Módl się za pasterzy.  Wspomagaj.  Wypraszaj łaski.  Zostałeś wezwany do tego,  co bardziej wymagające. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 12, 18-27 bierziczytaj

Idź przez życie. Żyj dla Boga. Sprawiaj Mu radość. Radość ma źródło w miłości Boga do ciebie. Kiedyś Bóg stanie się radością na wieczność dla ciebie. ...   Jezus jest Bogiem żywych. Jego miłość wciąż czyni cię żywym. ...   Duch ludzki jest nieśmiertelny. Ciało zmartwychwstanie. Wierz w Boga. Uznawaj życie wieczne. Dbaj o rozwój wiary. Myśl o życiu ducha,  o życiu po zmartwychwstaniu, ma wpływ na życie doczesne. W sercu kształtuj wiarę. Życie przekracza śmierć. Nie popadaj w rozpacz na myśl o śmierci. Pamiętaj o życiu po śmierci ciała. Postępuj tak, abyś bez wstydu stanął przed Bogiem, źródłem życia wiecznego. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 12, 24-26 bierziczytaj

Idź za Jezusem. Umieraj. Życiem przynoś dobre owoce. Umieraj za Jezusa. Bądź męczennikiem. Uśmiercaj grzechy i złą wolę. ...   Trać siebie z miłości. Stawaj się darem dla innych. ...   Kochaj życie doczesne. Jeśli grozi ci utrata wieczności, z miłości do Boga bądź gotowy na męczeństwo i śmierć za wiarę. Zachowuj życie na wieczność. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 21, 15-19 bierziczytaj

Idź przez życie drogą przygotowaną ci przez Boga. ...   Z Boga płynie moc odpowiedzi na Bożą miłość. Umiłował cię bez reszty. Wybrał. Życie radosnym dialogiem miłości z Bogiem i bliźnimi. ...   Kiedy miłość Piotra do Jezusa zostaje wyrażona, ustanowiona, uśmiadomiona i przeżyta, kiedy staje się niejako powietrzem, którym oddycha Kościół, ten Kościół staje się Kościołem naprawdę, a owce i baranki są bezpieczne. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 5, 27-32 bierziczytaj

Idź do bliźnich i świadcz o Królestwie Bożym. ...   Umacniaj i budź nadzieję. Szukaj zagubionych, chorych, grzeszników. Na Bożej pomocy opieraj wielkopostne nawrócenie. ...   Orędzie zbawienia jest dla wszystkich. Największym pragnieniem Jezusa jest zbawienie wszystkich ludzi. Gdy chodzi o zbawienie, nie istnieje żadne prawo i żadna przeszkoda, która mogłaby Mu to uniemożliwić. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 10, 17-30 bierziczytaj

Idź przez życie Bożą drogą. Bądź Bożym wiarygodnym świadkiem. Dochodź do wiecznego szczęścia w Bożym Królestwie. ...   Cierpliwie kochaj. Nie zostawiaj w biedzie. Dawaj szansę. Odnajduj Boga. Ciesz się z Bożej przyjaźni. ...   Poświęcaj więcej uwagi sprawom serca, duszy i sumienia. Idź drogą Bożych Przykazań. Idź za Chrystusem. Zostawiaj wszystko. Niczego ci nie zabraknie. On o wszystko zadba. Idź drogą miłości i miłosierdzia. Osiągniesz szczęście na ziemi i w niebie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »