Dziękuj

Wpisy zawierające słowo kluczowe Dziękuj.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mk 1, 40-45 bierziczytaj

Dziękuj Bogu za starszych braci w wierze Abrahama. Szanuj ich religię. Kładź kamyk, znak pamięci na grobach tych, którzy żyli pośród nas przez wieki. ...   W Jezusie uznawaj moc uzdrowienia cię z wszelkiego zła. Oddawaj się Jezusowi całkowicie. Szczęście znajdziesz tylko w Jezusie. ...   Chcieć, to bez względu na trudności, opierając się na Jezusie, zapanować nad własną wolą, która pragnie czynić wszystko po swojemu. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 17, 11-19 bierziczytaj

Dziękuj. Otrzymasz jeszcze więcej. ...   Posłuszeństwo Słowu. ...   Ucz się wdzęczności ze względu na ufność, jaką pokładasz w Bożym Miłosierdziu. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 12, 35-38 bierziczytaj

Dziękuj Bogu za to, co masz. Noś Boga w sercu. ...   Czuwaj z biodrami przepasanymi ofiarną miłością i lampą wiary w ręku. ...   Życie czasem gotowości. Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Pracuj tak, jakbyś miał żyć wiecznie. Życie nieustannym oczekiwaniem sługi na przyjście Pana w Eucharystii. Bóg schodzi na ołtarz. Staje się pokarmem i umocnieniem. Bądź stale gotowy. Z otwartością duszy przyjmuj przychodzącego Boga. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 10, 2-16 bierziczytaj

Dziękuj za każde dobro. Z Bożą pomocą wyszedłeś z wielu trudnych sytuacji. Błogosław przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Błogosławieństwo uczy dojrzałości na drogach życia. Pogłębia miłość. Umacnia w powołaniu. Kieruje duchowy wzrok ku źródłu wszelkiego błogosławieństwa. ...   W rodzinach i małżeństwach objawiaj moc zbawczej i miłosiernej miłości Boga. Kochaj Boga i ludzi. ...   Wypraszaj wszelkie łaski dla rodzin. Odmawiaj Różaniec w rodzinach. Różaniec sposobem na życie. Wszystkie radości i smutki, całe życie oddawaj Maryi. Z ufności się do Niej zwracaj. Ona wstawia się za tobą u Swego Syna Jezusa. Różaniec modlitwą zawierzenia. Kieruje przez Maryję do Jezusa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 6, 12-19 bierziczytaj

Dziękuj Bogu za powołanie, jakim cię obdarowuje. Powierzaj Bogu siebie. ...   Dokonuj wyborów przed Bogiem. Módl się. Szukaj Bożej woli w życiu. ...   Jednocz się z Bogiem na modlitwie. Modlitwa pełna ufności i pokory zawsze wysłuchana. Wyraz pobożności serca. Utrzymuje pamięć o obecności Boga w życiu w ciągu całego dnia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »