Dawaj

Wpisy zawierające słowo kluczowe Dawaj.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 21, 34-36 bierziczytaj

Dawaj pierwszeństwo temu, co jest duchowe. ...   Ofiaruj Jezusowi twe serce ze wszystkimi radościami i smutkami, nadziejami i trudnościami życia. ...   Utrzymuj i pogłębiaj wiarę w realne, a nie symboliczne przyjście Jezusa. Żyj w wolności od grzechów, w miarę możliwości nawet lekkich. Często spowiadaj się, choćby raz w miesiącu. Wypełniaj się Bogiem i Jego łaską. Często, nawet codziennie, przyjmuj Jezusa przychodzącego do ciebie w Komunii Świętej. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 16, 20-23a bierziczytaj

Dawaj wszystko od siebie.  Życiem, czynami i słowami świadcz o tym,  że istnieje coś więcej niż ta rzeczywistość.  Bóg kocha człowieka bez względu na to,  jaki ten człowiek jest. ...    Dzięki Jezusowi wciąż na nowo możesz rodzić się do życia w łasce. ...    Kształtuj swe nastawienie.  Nie powracaj do dręczących myśli.  Zabiegaj, by wspomnienie zła nie niszczyło twej radości.  Nie burzyło radości innych.  Z ufnością módl się,  by Bóg wyzwolił cię ze zranień.  Pan z pewnością nie zostawi cię bez pomocy. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 4, 1-11 bierziczytaj

Dawaj odpór pokusie.  Relacja z Bogiem coraz głębiej odkrywa to, co ma największą wartość,  co piękne w życiu,  co tak naprawdę buduje. ...    Kiedy jesteś kuszony, Jezus walczy z tobą i zwycięża w tobie. ...    Dobrymi czynami odrzucaj zło i pociągaj do łaski.  Bądź odpowiedzialny za postawę duchową i moralną bliźnich. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 21, 23-27 bierziczytaj

Dawaj dobre świadectwo wiary. Pokornie przyznawaj się, że potrzebujesz nawrócenia. Przemieniaj życie. Zmieniaj się na lepsze. ...   Pan przychodzi do twej bezradności z nadzieją. Razem we wszystkim podołacie. Wiarą każdego dnia potwierdzaj, że Pan jest twym jedynym Zbawicielem. ...   Uprzedzenia upokarzają i obrażają Boga. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 10, 24-33 bierziczytaj

Dawaj świadectwo. Ewangelizuj. ...    Twe ciało i dusza, cała twa osoba, znajdują się w rękach najmiłosierniejszego Boga.  Odważnie przyznawaj się do Boga wobec ludzi. ...    Prawda zostanie objawiona przed Bogiem.  Całą nadzieję w Bogu składaj.  Troszczy się o wróble.  Liczy wszystkie własy.  Wie, czego ci najbardziej potrzeba. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
J 21, 20-25 bierziczytaj

Dawaj świadectwo wobec bliźnich. Przylegaj sercem do Jezusa. ...   Bóg każdego dnia potwierdza swą miłość do ciebie i powołanie, którym obdarzył cię na chrzcie. Daje ci moc w jego realziacji na drodze, którą dla ciebie wybrał. Każdego dnia wyraźnie słysz Boży głos. Idź za Nim. ...   Jezus żyje i działa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 16, 19-31 bierziczytaj

Dawaj świadectwo o Jezusie. Ewangelizuj świat. Żyj dla innych. Oddawaj im swój czas. ...   Wszystko, co Bóg ci daje, służy trosce o innych. Sercem dziel troski bliźnich. ...   Swą nadzieję składaj w Bogu. Ufaj. Otrze z oczu łzy. Zaspokoi głód. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 10, 1-12 bierziczytaj

Dawaj świadectwo o Bożej miłości. Służ tym, do których Bóg cię posyła. ...   Pamiętaj o kapłanach. Więcej się za nich módl. ...   Idź napełniony Bożą mocą. Bądź znakiem dla współczesnych. Usłyszane podczas modlitwy słowa traktuj dosłownie. Dźwigaj z ruin Boży dom. Przykładem życia pociągaj wielu. W prostocie idź za Chrystusem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »