Często

Wpisy zawierające słowo kluczowe Często.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 16, 21-27 bierziczytaj

Często upadasz pod ciężarem krzyża. Chcesz innego scenariusza dla wielu sytuacji w twym życiu. Jezus ci przebacza. Przez życie idź drogą, którą dla ciebie wyznaczył Jezus. ...   Jezus wlewa w twe serce tyle ufności, abyś szedł za Nim pewien, że przy Nim jesteś na właściwym miejscu w życiu. ...   Kiedy błądzisz i jesteś zaślepiony, trzeba tobą wstrząsnąć, aby cię zmusić do nowego, wolnego od stereotypów spojrzenia. Twarde słowa Jezusa tłumacz potrzebą wyrwania cię z błędu. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 9, 1-8 bierziczytaj

Często przyczyną paraliżu duchowego i fizycznego jest grzech.  Przywiązanie do grzesznych sytuacji ma wpływ na kondycję ciała,  zdrowie psychiczne, niemoc i inne dolegliwości fizyczne.  Lekarstwem jest powrót, nawrócenie, ponowne stanięcie przed Jezusem, lekarzem duszy i ciała. ...    Jezus troszczy się o ciebie całego.  O duszę i ciało.  Uwalnia cię z paraliżu.  Grzech powoduje paraliż we wszelkich przejawach życia. ...    Jeśli dla ratowania doczesnego zdrowia sparaliżowanego  wystarczyła Bogu wiara jego opiekunów,  o ileż bardziej wiara rodziców czy opiekunów  jest fundamentem dla udzielenia chrztu ich dziecku  dla ratowania jego życia wiecznego. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
J 7, 40-53 bierziczytaj

Często myśl o swej indywidualnej relacji z Bogiem. Jeszcze bardziej rozwijaj ją i umacniaj. Jeszcze bardziej poznawaj Boga. ...   Dobrze używaj swej wolności. Duch Święty oświeca w poznawaniu tego, co prawdziwie dobre. Umacnia w dokonywanych wyborach. ...   Bądź jak Nikodem. Kompetentnie, żarliwie i skutecznie broń nauki Chrystusa. Niech przeciwnik Jego nauki wpierw ją pozna. Niech przesłucha Jezusa, by potem wydawać o Nim sądy. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 10, 17-24 bierziczytaj

Często módl się modlitwą uwielbienia. ...   Gorliwie módl się na różańcu. ...   Broń się przed mocą szatana. Udawaj się pod opiekę Najwyższego. ...

Zobacz cały wpis na blogu »