Codziennie

Wpisy zawierające słowo kluczowe Codziennie.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

J 11, 45-57 bierziczytaj

Codziennie karm się słowami, które budują wnętrze, tworzą wrażliwość, uczą podejmować decyzje, kształtują, mają wpływ na wybory, pochodzą od miłości, szanują głębsze wartości. ...   Oczyść serce. Nigdy nie używaj religijności i wiary do chronienia własnych interesów. ...   Kiedy słyszysz jakąś wypowiedź, badaj jej treść. Jeśli jest ona prawidłowa, idź za nią. Nie myśl o tym, czy mówca postępuje według własnej nauki. Bóg przez grzesznika działa. W wypowiedzi istotna jest jej treść. Nie to przez kogo została wygłoszona. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 1, 5-25 bierziczytaj

Codziennie, wiernie i wytrwale czekaj na nowe życia, które raz po raz przeżywasz w pobycie na ziemi. ...   Na różne sposoby przemawia do ciebie Pan. Zaprasza cię do przyjęcia Bożej miłości. Proś Pana o Ducha Odwagi. Nigdy nie bój się Bożego zaproszenia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 17, 10-13 bierziczytaj

Codziennie słuchaj w sercu głosu Boga. ...   Serce szczere odróżnia prawdę od kłamstwa i życie od śmierci. Zawsze czuwa i przyjmuje zwiastunów Bożej Ewangelii. ...   Rozpoznawaj. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 5, 20-26 bierziczytaj

Codziennie przebaczaj. Będziesz szczęśliwy. ...   W jedności serc wznoś modlitwy do Boga. Miłością miłosierną kochaj bliźnich. ...   Jezus chce pojednania szybkiego, możliwie najszybszego. Opieszałość, lenistwo i niedbałość to postawy grzeszne, bo przeciwne pojednaniu. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 2, 16-21 bierziczytaj

Codziennie kontaktuj się z Pismem Świętym. Przypominaj niepodważalną prawdę. Bóg jest stale z tobą. Nigdy cię nie opuszcza. Twoje życie jest szczeólnym darem Bożej miłości. Przeżywaj je z wdzięcznością. Codzienne obcowanie ze Słowem Bożym otwiera serce na zbawczą prawdę, nakłania do nawrócenia i staje się źródłem mocy ducha na drogach ku wieczności. Bóg jest Panem czasu. ...   Tyle wart będzie nowy rok, ile zdołasz przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołasz przełamać ludzkiej złości i gniewu, ile ludziom zdołasz zaoszczędzić smutku, cierpień i przeciwności, ile zdołasz okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy, ile zdołasz zapłacić dobrem za wyrządzone ci zło. ...   Codziennie czytaj Słowo Boże. Oddawaj Bogu chwałę w środowisku, w którym żyjesz. ...   (...)

Zobacz cały wpis na blogu »