Akceptuj

Wpisy zawierające słowo kluczowe Akceptuj.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

J 5, 31-47 bierziczytaj

Akceptuj Boże przesłanie. Słuchaj i żyj według Słowa Bożego. Świadcz o Jezusie żywą wiarą i miłością. Kłaniaj się Bogu. Bliźniego akceptuj i kochaj. ...   Nie chcesz zbliżać się do Jezusa, aby mieć życie. Szukasz ludzkiej chwały. Pustką i goryczą wypełniasz serce. Niech Jezus przebacza ci takie chwile w życiu. ...   Wyrażaj szacunek. Raduj się z okazywanego poszanowania. Zawsze dziękuj Bogu. Chwal źródło godności. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 1, 39-56 bierziczytaj

Akceptuj sytuacje z wiarą, zaufaniem i radością. Dawaj Bogu możliwość, aby ci błogosławił i bez względu na to, w jakim jesteś stanie, czynił cię błogosławionym i radosnym człowiekiem. ...   Żyj z pokorą w służbie innym. Bądź wdzięczny za doznaną miłość służebną. ...   Otwarcie na życie powoduje otwarcie na człowieka i Boga. ...

Zobacz cały wpis na blogu »